پارچه ای که جلوه های بصری ویژه و راحتی را ترکیب می کند

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: این پارچه که نام آنChameleoid Mesh  بوسیله تحقیق و توسعه مشترک مرکز علمی و تحقیقاتی ASICS علوم ورزشی و مرکز توسعه پارچه های پیشرفته Toray تهیه شده است.