ساخت ایروژل های کربنی

ساخت ایروژل های کربنی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: ایروژل های کربنی با پیرولیز پیش ماده های آلی در کوره و تحت جریان آرگون( 0.3 تا 0.5 لیتر در دقیقه) و دمای حدود 1050 درجه سانتی گراد تولید می شوند. Read More …

ایروژل های رزورسینول- فرم آلدهید

سازوکار واکنش ساخت ژل تر رزورسینول-فرم آلدهید،ایروژل و ایروژل کربنی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: ایروژل های آلی خالص را اولین بار پکالا و همکارانش بر پایه چهارچوب های حاوی رزین رزورسینول- فرم آلدهید (RF) ساختند.

سنتز ایروژل ها

ریزساختار ایروژل ها

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: از میان انواع مختلف ایروژل ها، ایروژل های سیلیکاتی بیش از همه بررسی شده اند. این مواد به علت ویزگی های مکانیکی، حرارتی، صوتی، نوری و بیولوژیکی خود کاربرد های متنوعی Read More …