پلیمرنامه سال 2, شماره 5 (21)

سال 2, شماره 5 (21)

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: · تبدیل سلول های میگو به نانوکامپوزیت پلیمری زیستی برای تولید کیسه های خرید · تولید پوشش رنگی روی سطح با استفاده از نانوذرات · با چند قطره از این روغن، صدها کیلومتر رکاب Read More …

سال 2, شماره 4

پلیمرنامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: · پلیمرهای چاپ 3 بعدی شده شرکت سلوی از پروژه هوافضا مدار-پایین زمین پشتیبانی می کنند. · بهبود خواص نانوکامپوزیت‌ها با کاهش ابعاد نانوذرات · ترکیب پلیمر، لایه نازکی از جنس مس و گرافیت Read More …

سنتز ایروژل ها

ریزساختار ایروژل ها

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: از میان انواع مختلف ایروژل ها، ایروژل های سیلیکاتی بیش از همه بررسی شده اند. این مواد به علت ویزگی های مکانیکی، حرارتی، صوتی، نوری و بیولوژیکی خود کاربرد های متنوعی Read More …

مجله پلیمرنامه- سال 2- شماره 3

سال 2, شماره 3

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: · پرینت 4 بعدی چیست؟ · آزمایش نخستین دست پرینت سه‌بعدی شده