کاربردهای کامپوزیت ها برای رزین های مختلف

عوامل موثر بر انتخاب رزین گرمانرم (بخش3)

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

همانطورکه در این راهنمای انتخاب بحث شد، سه معیار اصلی وجود دارد که انتخاب رزین ماتریس مناسب را تحت تاثیر قرار می دهد. عامل اول هزینه رزین است. رزین های کم هزینه برای کاربرد های با حجم بالا مانند استفاده در خودرو ترجیح داده می شوند. استفاده از چنین رزین هایی برای ساخت کامپوزیت های گرمانرم قابل استفاده از لحاظ اقتصادی در چنین کاربرد هایی احتیاج است.
Read more