سال 2, شماره 5 (21)

پلیمرنامه سال 2, شماره 5 (21)

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

· تبدیل سلول های میگو به نانوکامپوزیت پلیمری زیستی برای تولید کیسه های خرید

· تولید پوشش رنگی روی سطح با استفاده از نانوذرات

· با چند قطره از این روغن، صدها کیلومتر رکاب بزنید!

Read more

پلیمرنامه

سال 2, شماره 4

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

· پلیمرهای چاپ 3 بعدی شده شرکت سلوی از پروژه هوافضا مدار-پایین زمین پشتیبانی می کنند.

· بهبود خواص نانوکامپوزیت‌ها با کاهش ابعاد نانوذرات

· ترکیب پلیمر، لایه نازکی از جنس مس و گرافیت در آند باتری

· Self-Healing Gelatin Hydrogels Cross-Linked by Combining Multiple Hydrogen Bonding and Ionic Coordination

· Development of Semiconducting Polymer Nanoparticles for Photoacoustic Imaging

download in more…

Read more