مواد کربنی برپایه لیف برای تقویت بخشیدن به باتری لیتیوم

مواد کربنی برپایه لیف برای تقویت بخشیدن به باتری لیتیوم

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

امروزه سبک زندگی پرتکاپو به باتري هاي لیتیومی قابل شارژ مجدد، وابسته است . اما به منظور بردن این وسایل ذخیره به سطح بعدي ( براي مثال به منظور پشتیبانی کردن شبکه الکتریکی یا براي کاربرد گسترده در خودروها) آنها به تقویت بالاي ظرفیت نیاز دارند.

Read more