چرا بهینه سازی فصل مشترک بین زمینه و الیاف؟

کامپوزیت های پلیمری در حال ایفای نفش فزاینده ای در طیف گسترده ای از کاربردها هستند. به طور خاص، کامپوزیت های گرمانرم تحت بررسی موشکافانه می باشد. بازیافت و استفاده مجدد آنها در مقایسه با کامپوزیت های دارای زمینه گرماسخت راحت تر می باشد.

استفاده از کامپوزیت های گرمانرم، در حال حاضر برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. در صنعت خودرو، برای مثال، آنها باید یک ترکیب منحصر به فرد از موارد زیر را ارائه دهند:

پایداری حرارتی و اکسیداتیو بالا،
چقرمگی
مقاومت در برابر حلال.

با این حال مواد کامپوزیت گرمانرم اغلب از عدم چسبندگی لیف به زمینه رنج می برند. این ماده سختی و استحکام کم اما در برابر شکستگی مقاومت بالا می کند. بهینه سازی فصل مشترک زمینه / الیاف، رسیدن به استحکام و سفتی بالا اما مقاومت به شکست به طور کلی کم را ایجاد می کند. خواص دیگر کامپوزیت ها که تحت تاثیر ویژگی های فصل مشترک قرار می گیرند، شامل مقاومت در برابر:
خزش،
خستگی
تخریب در محیط زیست و
 دمای خمش حرارتی

این موضوع با استفاده از اصلاح سطح الیاف جبران می شود. اصلاح سطح معمول برای کامپوزیت های گرماسخت پایه اپوکسی به خوبی برای استفاده در کامپوزیت گرمانرم کارا نیست.
روش های بهینه سازی فصل مشترک زمینه / لیف

اصلاح شیمیایی / افزودن یک ماده سوم، فاز سازگارکننده ای است که بین فاز زمینه و الیاف، پل می زند. این عامل، ویژگی های بین سطحی بسیاری از سیستم های کامپوزیت های پلیمری را بهبود می دهد. این مهم است که از آنجاییکه خواص مکانیکی و عملکرد نه تنها به خواص فیبر و زمینه تشکیل دهنده بستگی دارد بلکه به کیفیت پیوند بین سطحی نیز بستگی دارد.
این واقعیت با داده های موجود در جدول زیر توضیح داده شده است. داده مدول برای کامپوزیت های نایلون 6،6 / لیف کربن که با استفاده از الیاف کربن unsized و الیاف کربن دارای پلی اورتان (PU) در سطح لیف،ارائه شده است. این نشان می دهد که حضور PU تا حد زیادی بر مقدار مدول اندازه گیری شده تاثیر می گذارد. افزایش بیش از 50% مشاهده می شود. افزایش مدول به دلیل بهبود در پیوند بین سطحی در کامپوزیت است.

جدول: مدول کامپوزیت نایلون 6،6 / لیف کربن
لیف کربن مدول (مگاپاسکال)
 Unsized 8870
 PU Sizing 13600

چرا بهینه سازی فصل مشترک بین زمینه و الیاف؟
چرا بهینه سازی فصل مشترک بین زمینه و الیاف؟

ترجمه شده توسط: مهندس مسعود طایفی

کاربردهای کامپوزیت ها برای رزین های مختلف

عوامل موثر بر انتخاب رزین گرمانرم (بخش3)

همانطورکه در این راهنمای انتخاب بحث شد، سه معیار اصلی وجود دارد که انتخاب رزین ماتریس مناسب را تحت تاثیر قرار می دهد. عامل اول هزینه رزین است. رزین های کم هزینه برای کاربرد های با حجم بالا مانند استفاده در خودرو ترجیح داده می شوند. استفاده از چنین رزین هایی برای ساخت کامپوزیت های گرمانرم قابل استفاده از لحاظ اقتصادی در چنین کاربرد هایی احتیاج است.
Read more

ساخت ایروژل های کربنی

ساخت ایروژل های کربنی

ایروژل های کربنی با پیرولیز پیش ماده های آلی در کوره و تحت جریان آرگون( 0.3 تا 0.5 لیتر در دقیقه) و دمای حدود 1050 درجه سانتی گراد تولید می شوند. در طول پیرولیز ، ساختار ایروژل آلی به ساختار کربنی نسبتا خالص تبدیل می شود. فرایند کربونیزه کردن معمولا در کوره استوانه ای و جریان ثابت یک گاز بی اثر مانند نیتروژن، آرگون و یا هلیم انجام می شود. دما ابتدا حدود نیم ساعت در دمای اتاق نگه داشته می شود تا گاز بی اثر جایگزین همه هوای کوره شود.سپس دما به تدریج با یک برنامه دمایی مشخص تا حدود 2100 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

Read more