سال 2, شماره 5 (21)

پلیمرنامه سال 2, شماره 5 (21)

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

· تبدیل سلول های میگو به نانوکامپوزیت پلیمری زیستی برای تولید کیسه های خرید

· تولید پوشش رنگی روی سطح با استفاده از نانوذرات

· با چند قطره از این روغن، صدها کیلومتر رکاب بزنید!

Read more