مینی چنگک دارای حافظه شکلی چندماده ای پرینت شده سه بعدی

ساختارهای پرینت شده سه بعدی که شکل هایشان را به یاد دارند!

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مهندسانی از دانشگاه MIT و دانشگاه تکنولوژی و طراحی سنگاپور (SUTD) استفاده کردند از نور برای پرینت ساختارهای سه بعدیی که ساختار اصل خود را«به یاد دارند». حتی پس از کشیده شدن، پیچاندن و خم کردن در زوایای خیلی زیاد، ساختارها-از مارپیچ های کوچک و گل های چندماده ای-تا یک المثنی با ارتفاع یک اینچی از برج ایفل – پس از دوثانیه حرارت دیدن تا دمای مشخص به شکل قبلی خود باز می گردد.
جی بیان کرد که روش ما نه تنها پرینت 4 بعدی در ابعاد میکرون را فراهم می کند بلکه ارائه می کند دستورات برای پرینت پلیمرهای دارای حافظه ی شکلی که می توانند کشده شوند 10 برابر بیشتر از آنهایی که بوسیله پرینترهای تجاری مرسوم پرینت شده اند. این محصول پرینت 4 بعدی را برای محدوده وسیعی از کاربرد های عملیاتی، شامل تجهیزات زیست پزشکی، ساختارهای فضایی آرایش پذیر و سلول های خورشیدی فتوولتاییک تغیر شکل دهنده، ترفیع رتبه می دهد.

نتایج این کار اخیرا به صورت مقاله ای در مجله Scientific Reports انتشار یافته است.

مینی چنگک دارای حافظه شکلی چندماده ای پرینت شده سه بعدی
مینی چنگک دارای حافظه شکلی چندماده ای پرینت شده سه بعدی

برج ایفل دارای حافظه شکلی با استفاده از میکرواستریولیتوگرافی پرتوافکن پرینت 3 بعدی شد. این نمونه پس از نرم شدن بر روی یک سکه سنگاپوری گرم شده، بازگشت از خمیدگی نشان داده است.
برج ایفل دارای حافظه شکلی با استفاده از میکرواستریولیتوگرافی پرتوافکن پرینت 3 بعدی شد. این نمونه پس از نرم شدن بر روی یک سکه سنگاپوری گرم شده، بازگشت از خمیدگی نشان داده است.

برای اطلاعات بیشتر مقاله را مطالعه نمایید:
Qi Ge et al. Multimaterial 4D Printing with Tailorable Shape Memory Polymers, Scientific Reports (2016).
DOI: 10.1038/srep3111

ترجمه شده توسط: مهندس مسعود طایفی

این مطلب را هم بخوانید:  ساخت اُرتز قوزک پا بوسیله پرینتر 3 بعدی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *