مینی چنگک دارای حافظه شکلی چندماده ای پرینت شده سه بعدی

ساختارهای پرینت شده سه بعدی که شکل هایشان را به یاد دارند!

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مهندسانی از دانشگاه MIT و دانشگاه تکنولوژی و طراحی سنگاپور (SUTD) استفاده کردند از نور برای پرینت ساختارهای سه بعدیی که ساختار اصل خود را«به یاد دارند». حتی پس از کشیده شدن، پیچاندن و خم کردن در زوایای خیلی زیاد، ساختارها-از مارپیچ های کوچک و گل های چندماده ای-تا یک المثنی با ارتفاع یک اینچی از برج ایفل – پس از دوثانیه حرارت دیدن تا دمای مشخص به شکل قبلی خود باز می گردد.
جی بیان کرد که روش ما نه تنها پرینت 4 بعدی در ابعاد میکرون را فراهم می کند بلکه ارائه می کند دستورات برای پرینت پلیمرهای دارای حافظه ی شکلی که می توانند کشده شوند 10 برابر بیشتر از آنهایی که بوسیله پرینترهای تجاری مرسوم پرینت شده اند. این محصول پرینت 4 بعدی را برای محدوده وسیعی از کاربرد های عملیاتی، شامل تجهیزات زیست پزشکی، ساختارهای فضایی آرایش پذیر و سلول های خورشیدی فتوولتاییک تغیر شکل دهنده، ترفیع رتبه می دهد.

نتایج این کار اخیرا به صورت مقاله ای در مجله Scientific Reports انتشار یافته است.

مینی چنگک دارای حافظه شکلی چندماده ای پرینت شده سه بعدی
مینی چنگک دارای حافظه شکلی چندماده ای پرینت شده سه بعدی

برج ایفل دارای حافظه شکلی با استفاده از میکرواستریولیتوگرافی پرتوافکن پرینت 3 بعدی شد. این نمونه پس از نرم شدن بر روی یک سکه سنگاپوری گرم شده، بازگشت از خمیدگی نشان داده است.
برج ایفل دارای حافظه شکلی با استفاده از میکرواستریولیتوگرافی پرتوافکن پرینت 3 بعدی شد. این نمونه پس از نرم شدن بر روی یک سکه سنگاپوری گرم شده، بازگشت از خمیدگی نشان داده است.

برای اطلاعات بیشتر مقاله را مطالعه نمایید:
Qi Ge et al. Multimaterial 4D Printing with Tailorable Shape Memory Polymers, Scientific Reports (2016).
DOI: 10.1038/srep3111

ترجمه شده توسط: مهندس مسعود طایفی

سارا بِکر شیمی دان آزمایشگاه ملی لارنس لایومور

پلیمر پرینت سه بعدی شده ای که متان را به متانول تبدیل می کند!

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

تکنولوژی های صنعتی موجود برای تبدیل متان به محصولات ارزشمندتر، همچون تشکیل مجدد بخار (steam reformation) در دما و فشار بالا انجام می شوند و به تعداد زیادی از واحدهای عملیاتی نیاز دارند و گستره ای از محصولات را حاصل می کند. در نتیجه، تکنولوژی های صنعتی حاضر کارایی پایین در تبدیل متان برای محصولات پایانی دارند و می تواند فقط در ابعاد بسیار بزرگ اقتصادی باشد.

دانشمندان آزمایشگاه ملی لارنس لایومور (LLNL)  زیست شناسی و پرینت کردن سه بعدی ترکیب کردند برای ساخت اولین راکتوری که می تواند به طور پیوسته از متان، متانول را در دمای و فشار محیط ایجاد کند.

سارا بِکر شیمی دان آزمایشگاه ملی لارنس لایومور
سارا بِکر شیمی دان آزمایشگاه ملی لارنس لایومور

این تیم آنزیم ها را از متانوتراپ ها (باکتری که متان را می بلعد) جدا کردند و آنها را با پلیمرهایی که آنها را به شکل راکتورهای نوآورانه پرینت کرده اند یا قالبگیری کرده اند، مخلوط کردند. سارا بِکر (شیمی دان LLNL و مدیر پروژه) ادعا نموده است که این آنزیم، 100 درصد فعالیت خود را درون پلیمر حفظ نموده است. بعلاوه وی افزوده است که پلیمر دارای آنزیم پرینت شده بسیار انعطاف پذیر برای توسعه های آینده است و برای گستره وسیعی از کاربردها، خصوصا آنهایی که دارای واکنش های گاز-مایع هستند ، مناسب است.
جوزف استولاروف (دانشمند محیط زیست تیم) بیان کرد که تاکنون، بیشتر راکتورهای زیستی صنعتی، تانک های دارای همزن بودند که برای واکنش های گاز مایع ناکارآمد هستند.

رزین پیش پلیمر-پروتئین
رزین پیش پلیمر-پروتئین
پلیمر پرینت شده سه بعدی جدید
پلیمر پرینت شده سه بعدی جدید

تفکر پرینت آنزیم به درون یک ساختار پلیمری مستحکم در را برای انواع جدیدی از راکتورها با خروجی بالاتر و مصرف انرژی پایین تر باز می کند .
این تیم دریافتند که این پلیمر پرینت 3 بعدی شده می تواند در سیکل های متعددی مجددا استفاده شود و در غلظت بالاتر از آنچه که با روش های دیدگاه مرسوم آنزیم پخش شده در محلول امکان پذیر است، استفاده شود. اطلاعات بیشتر در:
Printable enzyme-embedded materials for methane to methanol conversion. Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms11900

ترجمه شده توسط: مهندس مسعود طایفی

پخت با لیزر انتخابی (SLS)

روش دیگری از چاپ 3 بعدی: پخت با لیزر انتخابی (SLS)

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

SLS فرایند چاپ 3بعدی با استفاده از پودر پلاستیک به عنوان ماده خام است. این چاپگر مورد استفاده برای مصارف صنعتی تر است. این قطعه لایه به لایه ساخته شده است، Read more