ساخت ایروژل های کربنی

ساخت ایروژل های کربنی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

ایروژل های کربنی با پیرولیز پیش ماده های آلی در کوره و تحت جریان آرگون( 0.3 تا 0.5 لیتر در دقیقه) و دمای حدود 1050 درجه سانتی گراد تولید می شوند. در طول پیرولیز ، ساختار ایروژل آلی به ساختار کربنی نسبتا خالص تبدیل می شود. فرایند کربونیزه کردن معمولا در کوره استوانه ای و جریان ثابت یک گاز بی اثر مانند نیتروژن، آرگون و یا هلیم انجام می شود. دما ابتدا حدود نیم ساعت در دمای اتاق نگه داشته می شود تا گاز بی اثر جایگزین همه هوای کوره شود.سپس دما به تدریج با یک برنامه دمایی مشخص تا حدود 2100 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

Read more