ساختارهای پرینت شده سه بعدی که شکل هایشان را به یاد دارند!

مینی چنگک دارای حافظه شکلی چندماده ای پرینت شده سه بعدی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: مهندسانی از دانشگاه MIT و دانشگاه تکنولوژی و طراحی سنگاپور (SUTD) استفاده کردند از نور برای پرینت ساختارهای سه بعدیی که ساختار اصل خود را«به یاد دارند». حتی پس از کشیده Read More …

پلیمر پرینت سه بعدی شده ای که متان را به متانول تبدیل می کند!

سارا بِکر شیمی دان آزمایشگاه ملی لارنس لایومور

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: تکنولوژی های صنعتی موجود برای تبدیل متان به محصولات ارزشمندتر، همچون تشکیل مجدد بخار (steam reformation) در دما و فشار بالا انجام می شوند و به تعداد زیادی از واحدهای عملیاتی Read More …

چرا بهینه سازی فصل مشترک بین زمینه و الیاف؟ (بخش2)

اصلاح شیمیایی سطح الیاف

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: بسته به ماهیت زمینه، شما باید سعی کنید چه گروه عاملی به دست آید؟ بر خلاف پلی آمیدها، پلی الفین ها نیاز به گروه های مختلف عاملی در سطح الیاف تقویت Read More …

AirCarbon™ : گرمانرم های PHA پایه

AirCarbon™ : گرمانرم های PHA پایه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: این ماده با استفاده از تکنولوژی جذب کربن ثبت اختراع شده شرکت نیولایت تهیه شده است. AirCarbon ماده ای کربن- نگاتیو بر روی یک زمینه است. این ماده بوسیله ترکیب هوا Read More …