پلیمرنامه سال 2, شماره 5 (21)

سال 2, شماره 5 (21)

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: · تبدیل سلول های میگو به نانوکامپوزیت پلیمری زیستی برای تولید کیسه های خرید · تولید پوشش رنگی روی سطح با استفاده از نانوذرات · با چند قطره از این روغن، صدها کیلومتر رکاب Read More …